lördag 7 september 2013

Purr

Den här videon pratar till mig. Den säger hej hej.

När jag ser Jenny Wilson ligga där på bänken tänker jag på när jag själv låg på parkbänkar i Stockholm för att få tiden att gå när jag inte ville gå till skolan. 
Those var not the days.
Och man leta nycklar till saker i den, den är poserande men fin.

Skojade förresten om Beverly Hills, de jag minst skulle vilja vara just nu är nog Lady Gaga eller James Franco.

Med deras offentliga Yoko Abramovitch förvirring. 
Den här texten börjar bli trist.
Jag sörjer det lite som en död kråka vid vägen, det där med att det nu är så fult med popkultur att de som utövar den vill vara något annat, något fint. 
Men fint finns ju inte, allt är ju bajs!

Men vem är jag att snacka.
Jag vill bli psykolog. Hellre. Då kan man sitta och låtsas förstå vad människor pratar om. Med auktoritet!
Jag vill bli ornitolog, hellre. Då kan man sitta och kolla på fåglar medan tiden går.

Allt är egentligen bara normer. Till för att. Slakta. Ens. Joy. Att. Göra. Grejs.
Vad gör man?
Man läser vad folk menar och sedan skiter man i det, det går inte att skapa någonting annars. Man greppar en hund eller ett barn eller någon utan en massa aggressioner och går på Gröna Lund, är vad man gör.

BDSM verkar förresten vara den grund varpå samhället (vårt) vilar.

Upplysningen.
Döda Gud.
Döda Gaga (i tanken).
Perfekt definition och volym.
Citat: 
Utan smink hade jag inte varit där jag är idag.

Bra namn: I love you dad.
Reklam:
G8 - the best a man can get.
(de gör det av godhet)

Sammanfattning.
Alla tjejer är stalkers. 
Alla killar är psykopater.
BDSM styr världen.
Snart är det kyrkobal.

Rape and breed.
(misstaget som kunde äventyra allt)

En kille snurrar runt på sin moppe här, han står på knä på den, kör på ett hjul och står på ett knä (och åker!) 

Uttråkade människor gör fantastiska saker!

IN ENGLISH (google translated):


When I see Jenny Wilson lying there on the bench, I think of when I used to lay on park benches in Stockholm to pass the time when I did not want to go to school.
Those were not the days.
And you find the keys to stuff into it, it's posturing but fine.

Just kidding by the way, of Beverly Hills, the least I would like to be right now is probably Lady Gaga or James Franco.
With their public Yoko Abramovitch confusion.
This text is getting boring.
I mourn a little like a dead crow on the road, the notion that it is so ugly with pop culture that those who practice it wish to be something else, something nice.
But nice does not exist, everything's poo!
But who am I to talk.
I want to become a psychologist. Rather. Then you can sit and pretend to understand what people are talking about. With authority!
I want to become an ornithologist, rather. Then you can sit and watch the birds while time passes.

Everything is really just standards. To to. Slaughter. Ens. Joy. Attn. Doing. Grejs.
What do you do?

BDSM seems the way to be the foundation upon which society (ours) rests.

Enlightenment.
Kill God.
Kill Gaga (in the tank).
Perfect definition and volume.
quote:
Without makeup, I would not be where I am today.

Good name: I love you dad.
Advertising:
G8 - the best a man can get.
(they do it out of kindness)

Summary.
All the girls are stalkers.
All guys are psychopaths.
BDSM rules the world.
Soon it kyrkobal.

Rape and breed.
(mistake that could jeopardize everything)

A guy spins around on his scooter here, he is kneeling on it, running on a wheel and standing on one knee (and go!)
Bored people doing amazing things!

/Svinet