torsdag 29 augusti 2013

Djurets hämnd


Since most of my readers are from abroad I have decided to google translate my sort of diary´sh poems from now on. Big shit. Det är typ dagbok fast på mitt sätt. Enjoy.
UPDATE - Oh and I have updated the pictures section, (click here) or see meny on the right.

Prata lugnt som i naturprogram… Och nu ser vi här…
Tender heart.
Miley cyrus röv.
Inflates.

MILF
Mega.
Inflatabe.
Lögnaktig.
Female.

Alla är äckliga, jag vill spy.
Och julen är död.

Och alla tonnisar ba:
Twerk Miley twerk.
Yolo.
Twerk Miley twerk.
Yolo.
Twerk Miley twerk.
Yolo.
Twerk Miley twerk.
Yolo.
Twerk Miley twerk.
Lundsberg läggs ned.
Alla i chock.
Barn blir våldtagna och förnedrade.
Alla ba: twerk!

Var mindre töntig! Det är ett mål. Tönta mindre. Skillnaden mellan vem man är och hur man skulle vilja vara.
3 miljoner mil.

Men ge inte upp there is a morgondag.
Det här är till synes meningslöshet i sin yttersta form.
Kludder.
Kludder utan mening fast med en god intention.
Ge inte upp there is a morgondag.

Svensk kultur:
"Man lallar runt med vemsomhelst?"

AND IN ENGLISH:
Talk calmly to the nature program ... And now we see this ...
Tender heart.
Miley Cyrus ass.
Inflates.

MILF
Mega.
Inflatabe.
Lying.
Female.

All are disgusting, I want to puke.
And Christmas is dead.

And all the teens go:
Twerk Miley Twerk.
Yolo.
Twerk Miley Twerk.
Yolo.
Twerk Miley Twerk.
Yolo.
Twerk Miley Twerk.
Yolo.
Twerk Miley Twerk.
Lundsberg school closures.
All in shock.
Children are raped and humiliated.
All goes: Twerk!

Be less cheesy! It is a goal. Less dork. The difference between who you are and how you would like to be.
3,000,000 miles.

But do not give up there is a tomorrow.
This is seemingly futility in its extreme form.
Kludder.
Kludder without meaning but with a good intention.
Do not give up there is a tomorrow.

Swedish culture:
"You la la around with anybody?"


Inga kommentarer:

Hat

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.